• JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
  • SliderShow2
  • SliderShow3

Noticies Junta Local Fallera

Aquesta vesprada s’han aprovat en la reunió de delegats de cultura algunes de les bases dels concursos culturals de les Falles 2024, entre elles les pautes de la Mostra de Sainets, que a partir del present exercici passarà a denominar-se “Mostra de Sainets Domenech Garcia”.

Des de la JLFC s’ha volgut realitzar aquest homenatge pòstum a Domenech, expresident de JLFC i gran amant de les arts escèniques.