• JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA
  • SliderShow2
  • SliderShow3

Noticies Junta Local Fallera

Cullera va ser seu anit de la reunió de juntes locals. Aquestes reunions, promogudes per la delegació de juntes locals de la JCF, contribueixen a establir lligams entre les diferents juntes locals i tenen com a objectiu tractar temes que afecten aquests organismes.

La Junta Local Fallera de Cullera va ser l’encarregada de l’organització del sopar previ, al restaurant El Musical, i de la reunió, a l’Auditori Municipal.

A més, volem agrair la presència de totes les juntes locals assistents, així com de la confiança per part de la delegació de juntes locals de JCF en la nostra entitat per a l’organització de la reunió.