XXX CONCURS DE CARTELLS

ANUNCIADORS

FALLES 2018

SOTA EL PATROCINI DE LA JUNTA LOCAL FALLERA ES CONVOCA AQUEST CONCURS, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES

1.- Podrà participar en aquest XXX Concurs de Cartells Anunciadors de les “Falles 2018”

qualsevol persona que ho desitge.

2.- El Concurs té com a finalitat fomentar i potenciar el treball realitzat pels fallers i veïns i, triar d’entre tots els cartells presentats, aquell que servirà de cartell anunciador les pròximes

festes de Falles 2018.

3.- La Junta Local Fallera de Cullera estableix una única categoria, i per poder participar, els cartells presentats en aquest Concurs deuran complir els següents requisits:

a) Els cartells tindran per tema tot allò relacionat amb el món faller.

b) Cada autor/a només podrà presentar una obra, encara que aquesta es realitze conjuntament per més d’una persona. Tots els treballs presentats hauran de ser originals, no

podrà ser un cartell presentat o premiat en altre concurs similar.

c) Es presentaran en suport digital (CD o DVD) o pendrive i contindrà quatre arxius:

1. El cartell en PDF i format A3

2. El cartell en format TIFF

3. El cartell en format JPG

4. Una breu descripció del cartell en pdf

Els arxius s’anomenaran: LEMA_formatA3/LEMA_TIFF/LEMA_JPG/LEMA_descripció.

d) Haurà d'estar reproduït en CMYK (quadricromia) i no amb RGB per a la fidelització en la impressió; no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents.

e) A més del motiu triat per l’artista, el treball durà l’escut de la Junta Local Fallera

de Cullera i de l’Ajuntament de Cullera, com a únics símbols, deixant de banda qualsevol altre escut, ensenya o al·legoria que poguera ser interpretada com a símbol.

f) Al cartell sols podran figurar els següents textos.

- “FALLES A CULLERA”

- “MARÇ 2018”

- “JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA”

- “AJUNTAMENT DE CULLERA”

- “Festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana”

g) quedarà desqulificat tot cartell que continga errades de qualsevol tipus en la

transcripció literal del textos del punt anterior.

4.- Es pararà atenció a:

Tècnica seleccionada i que aquesta siga adequada als seus conceptes bàsics.

Tractament del color

Originalitat

Relació amb el tema faller

5.- Els CD's, DVD's o PENDRIVE’s es presentaran sense signatura, portant com a portada una serigrafia o adhesiu amb el LEMA. L’acompanyarà un sobre tancat amb el LEMA escrit a

l’anvers, i dins es farà constar les dades personals de l’artista (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte). Tant el CD/DVD/pendrive com el sobre de les dades, s'entregaran dins d'un altre

sobre on sols hi constarà el LEMA.

6.- Les obres podran ser trameses per correu o presentades personalment a la seu de Junta Local Fallera, situada a la Casa de la Cultura de Cullera (C/ La Bega 14), entrada pel Saló

d’actes, durant el dia 11 de desembre de 19.30h a 21.00h .Es lliurarà un rebut on es farà constar el títol de l’obra i la data de recepció. En cas d'enviar-se per correu certificat anirà

dirigit a:

7.- El Jurat qualificador serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per

persones degudament qualificades per resoldre aquest Concurs. Els membres del Jurat podran

deixar desert el premi si entenen que els treballs presentats no reuneixen uns criteris mínims

de qualitat. Davant aquesta situació, el Jurat podria optar per l’elecció d’un dels treballs

presentats i publicar aquest com a portada del Llibret de Falles 2018.

8.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, el resultat es farà públic abans del 23 de desembre a través del perfil de Facebook de la mateixa i resta xarxes socials. A més a més, es donarà a

conéixer a través dels mitjans de comunicació i de l’avís a la persona interessada.

9.- La Junta Local Fallera de Cullera atorgarà un premi únic de 100 euros al Cartell guanyador.

10.- Tots els treballs presentats seran exposats en la exposició del Ninot Indultat.

11.- L’original premiat i els drets de reproducció del mateix passaran a ser propietat de la Junta

Local Fallera de Cullera, que es reservarà el dret d’edició com a portada del Llibret de les Falles de 2018 i, sempre que ho considere necessari, perdent l’autor els drets que en l’entorn del cartell puguen haver-hi.

12.- En cas de voler recuperar el CD/DVD/PENDRIVE dels cartells no premiats o no admesos en aquest Concurs se’ns haurà de fer constar mitjançant un e-mail a fallesicultura@gmail.com

abans de l´1 de febrer per poder donar una data als interessats. Passada la data no es podrà fer cap reclamació per a la devolució dels mateixos.

13.- Qualsevol alteració o irregularitat que s’aprecie en els treballs presentats implicarà la seua desqualificació immediata del Concurs.

14.- La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents bases, anul·lant-se els continguts de les anteriors, si les hi haguera.

15.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d’interpretar aquestes Bases i altres aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de modificar-les si fora

necessari.

JUNTA LOCAL FALLERA

Delegació de Cultura

XXX CONCURS DE CARTELLS

ANUNCIADORS

FALLES 2018

SOTA EL PATROCINI DE LA JUNTA LOCAL FALLERA ES CONVOCA AQUEST CONCURS, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES

1.- Podrà participar en aquest XXX Concurs de Cartells Anunciadors de les “Falles 2018”

qualsevol persona que ho desitge.

2.- El Concurs té com a finalitat fomentar i potenciar el treball realitzat pels fallers i veïns i, triar d’entre tots els cartells presentats, aquell que servirà de cartell anunciador les pròximes

festes de Falles 2018.

3.- La Junta Local Fallera de Cullera estableix una única categoria, i per poder participar, els cartells presentats en aquest Concurs deuran complir els següents requisits:

a) Els cartells tindran per tema tot allò relacionat amb el món faller.

b) Cada autor/a només podrà presentar una obra, encara que aquesta es realitze conjuntament per més d’una persona. Tots els treballs presentats hauran de ser originals, no

podrà ser un cartell presentat o premiat en altre concurs similar.

c) Es presentaran en suport digital (CD o DVD) o pendrive i contindrà quatre arxius:

1. El cartell en PDF i format A3

2. El cartell en format TIFF

3. El cartell en format JPG

4. Una breu descripció del cartell en pdf

Els arxius s’anomenaran: LEMA_formatA3/LEMA_TIFF/LEMA_JPG/LEMA_descripció.

d) Haurà d'estar reproduït en CMYK (quadricromia) i no amb RGB per a la fidelització en la impressió; no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents.

e) A més del motiu triat per l’artista, el treball durà l’escut de la Junta Local Fallera

de Cullera i de l’Ajuntament de Cullera, com a únics símbols, deixant de banda qualsevol altre escut, ensenya o al·legoria que poguera ser interpretada com a símbol.

f) Al cartell sols podran figurar els següents textos.

- “FALLES A CULLERA”

- “MARÇ 2018”

- “JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA”

- “AJUNTAMENT DE CULLERA”

- “Festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana”

g) quedarà desqulificat tot cartell que continga errades de qualsevol tipus en la

transcripció literal del textos del punt anterior.

4.- Es pararà atenció a:

Tècnica seleccionada i que aquesta siga adequada als seus conceptes bàsics.

Tractament del color

Originalitat

Relació amb el tema faller

5.- Els CD's, DVD's o PENDRIVE’s es presentaran sense signatura, portant com a portada una serigrafia o adhesiu amb el LEMA. L’acompanyarà un sobre tancat amb el LEMA escrit a

l’anvers, i dins es farà constar les dades personals de l’artista (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte). Tant el CD/DVD/pendrive com el sobre de les dades, s'entregaran dins d'un altre

sobre on sols hi constarà el LEMA.

6.- Les obres podran ser trameses per correu o presentades personalment a la seu de Junta Local Fallera, situada a la Casa de la Cultura de Cullera (C/ La Bega 14), entrada pel Saló

d’actes, durant el dia 11 de desembre de 19.30h a 21.00h .Es lliurarà un rebut on es farà constar el títol de l’obra i la data de recepció. En cas d'enviar-se per correu certificat anirà

dirigit a:

7.- El Jurat qualificador serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per

persones degudament qualificades per resoldre aquest Concurs. Els membres del Jurat podran

deixar desert el premi si entenen que els treballs presentats no reuneixen uns criteris mínims

de qualitat. Davant aquesta situació, el Jurat podria optar per l’elecció d’un dels treballs

presentats i publicar aquest com a portada del Llibret de Falles 2018.

8.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, el resultat es farà públic abans del 23 de desembre a través del perfil de Facebook de la mateixa i resta xarxes socials. A més a més, es donarà a

conéixer a través dels mitjans de comunicació i de l’avís a la persona interessada.

9.- La Junta Local Fallera de Cullera atorgarà un premi únic de 100 euros al Cartell guanyador.

10.- Tots els treballs presentats seran exposats en la exposició del Ninot Indultat.

11.- L’original premiat i els drets de reproducció del mateix passaran a ser propietat de la Junta

Local Fallera de Cullera, que es reservarà el dret d’edició com a portada del Llibret de les Falles de 2018 i, sempre que ho considere necessari, perdent l’autor els drets que en l’entorn del cartell puguen haver-hi.

12.- En cas de voler recuperar el CD/DVD/PENDRIVE dels cartells no premiats o no admesos en aquest Concurs se’ns haurà de fer constar mitjançant un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

abans de l´1 de febrer per poder donar una data als interessats. Passada la data no es podrà fer cap reclamació per a la devolució dels mateixos.

13.- Qualsevol alteració o irregularitat que s’aprecie en els treballs presentats implicarà la seua desqualificació immediata del Concurs.

14.- La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents bases, anul·lant-se els continguts de les anteriors, si les hi haguera.

15.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d’interpretar aquestes Bases i altres aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de modificar-les si fora

necessari.

JUNTA LOCAL FALLERA

Delegació de Cultura